Møllebakken 4, 3611 Kongsberg                         Advokat Arild Raaen                                      tlf. 901 39 396

Advokat Arild Raaen          Medlem av Den norske advokatforening Forside         Bakgrunn         Vilkår         Kontakt

Arbeidsrett

 

 

Barn og familierett

 

 

 

Bobehandling

    - dødsbo

    - konkurs

 

 

Arv og skifte

    

Fast eiendom

 

 

Tomtefeste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dødsbobehandling

 

 

 

 

 

Jeg bistår med bobehandling som bostyrer under privat og offentlig skifte.

 

Dersom du bare ønsker delvis bistand gir jeg gjerne råd om opplegg og gjennomføring for et vellykket arveoppgjør.

 

 

 

 

Konkursbobehandling

 

 

 

 

 

Jeg tar årlig oppdrag fra tingretten i behandling av konkurser.

 

 

Dersom du trenger råd forut for eller under en pågående bobehandling bistår jeg gjerne.