Møllebakken 4, 3611 Kongsberg                         Advokat Arild Raaen                                      tlf. 901 39 396

Advokat Arild Raaen          Medlem av Den norske advokatforening Forside         Bakgrunn         Vilkår         KontaktArbeidsrettBarn og familierettBobehandling


    - dødsbo


    - konkursArv og skifte

    


Fast eiendomTomtefesteStyreengasjementer
Dødsbobehandling

Jeg bistår med bobehandling som bostyrer under privat og offentlig skifte.


Dersom du bare ønsker delvis bistand gir jeg gjerne råd om opplegg og gjennomføring for et vellykket arveoppgjør.

Konkursbobehandling

Jeg tar årlig oppdrag fra tingretten i behandling av konkurser.
Dersom du trenger råd forut for eller under en pågående bobehandling bistår jeg gjerne.