Møllebakken 4, 3611 Kongsberg                         Advokat Arild Raaen                                      tlf. 901 39 396

Advokat Arild Raaen          Medlem av Den norske advokatforening Møllebakken 4, 3611 Kongsberg                                              tlf; 901 39 396 Forside         Bakgrunn         Vilkår         KontaktArbeidsrettBarn og familierettBobehandling


    - dødsbo


    - konkursArv og skifte

    


Fast eiendomTomtefesteStyreengasjementer
Arbeidsrett:

Enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker kan jeg bistå i en forestående prosess og når du trenger en strategisk rådgiver.
Barn- og familierett:

Barnefordeling, samværsordninger og det økonomiske oppgjøret er vanskelig å gjennomføre når grunnlaget for godt samarbeid ikke lenger er tilstede.


Jeg kan bidra til å finne de beste løsninger for deg.
Arv og skifte:

De fleste av oss blir før eller senere involvert i et arveoppgjør.  


Jeg kan hjelpe til med den praktiske gjennomføringen også for selvskiftende arvinger.


Også innen felleseieskifte vil de fleste ha god nytte av juridisk bistand ikke minst for å redusere konfliktnivået og få gjennomført en effektiv og skånsom prosess.