Arb_barn_familie

Møllebakken 4, 3611 Kongsberg                         Advokat Arild Raaen                                      tlf. 901 39 396

Advokat Arild Raaen          Medlem av Den norske advokatforening Møllebakken 4, 3611 Kongsberg                                              tlf; 901 39 396 Forside         Bakgrunn         Vilkår         Kontakt

Arbeidsrett

 

 

 

Barn og familierett

 

 

 

Bobehandling

    - dødsbo

    - konkurs

 

 

Arv og skifte

    

Fast eiendom

 

 

 

Tomtefeste

   

 

Arbeidsrett:

Enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker kan jeg bistå i en forestående prosess og når du trenger en strategisk rådgiver.

 

 

Barn- og familierett:

Barnefordeling, samværsordninger og det økonomiske oppgjøret er vanskelig å gjennomføre når grunnlaget for godt samarbeid ikke lenger er tilstede.

 

Jeg kan bidra til å finne de beste løsninger for deg.

 

 

Arv og skifte:

De fleste av oss blir før eller senere involvert i et arveoppgjør.  

Jeg kan hjelpe til med den praktiske gjennomføringen også for selvskiftende arvinger.

 

Også innen felleseieskifte vil de fleste ha god nytte av juridisk bistand ikke minst for å redusere konfliktnivået og få gjennomført en effektiv og skånsom prosess.