Møllebakken 4, 3611 Kongsberg                         Advokat Arild Raaen                                      tlf. 901 39 396

Advokat Arild Raaen          Medlem av Den norske advokatforening

Arbeidsrett

 

Barn og familierett

 

 

 

Bobehandling

    - dødsbo

    - konkurs

 

 Arv og skifte

    

      

Fast eiendom

 

 

    

    

Tomtefeste

Forside         Bakgrunn         Vilkår         Kontakt Rådmann Friis vei 20, 3610 Kongsberg                                              tlf; 901 39 396


Jeg avvikler min praksis.

     

                   

                        

                        

                     

                        

                             

   

    

    

    

    

    

    

    

              

                

                

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                               

Aktive saker ferdigstilles.

                   

                        

                        

                     

                        

                             

   

    

    

    

    

    

    

    

              

                

                

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                               

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

     

Ny adresse; se Kontakt