Møllebakken 4, 3611 Kongsberg                         Advokat Arild Raaen                                      tlf. 901 39 396

Advokat Arild Raaen          Medlem av Den norske advokatforeningArbeidsrettBarn og familierettBobehandling


    - dødsbo


    - konkursArv og skifte

    


Fast eiendomTomtefesteStyreengasjementer

Forside         Bakgrunn         Vilkår         Kontakt Møllebakken 4, 3611 Kongsberg                                              tlf; 901 39 396

Jeg har faste priser på en  rekke oppdrag:       - testamente

       - ektepakt

       - samboeravtaler

       - m.fl.Ta gjerne kontakt for nærmere detaljer.

Alle oppdrag starter med en oppdragsbekreftelse.


Så langt det er mulig vil jeg etter den første konsultasjon kunne gi en økonomisk ramme for mitt engasjement.

Veiledende timepris er fra kr 1.500 med tillegg av 25 % mva.Dette betyr at endelig pris inklusive mva er fra kr 1.875.Fastsetting av honorar avhenger av oppdragets art, størrelse og kompleksitet, din økonomiske stilling og utfallet i saken. Forbrukt tid på saken er derfor ikke alene avgjørende for honorarets størrelse.Avhengig av sakens art og klientens inntekt og formue, har en del klienter rett til fri rettshjelp. Ved slike tilfeller brukes den offentlige salærsats.

Du kan lese mer om fri rettshjelp her.