AdvokatRaaen

Møllebakken 4, 3611 Kongsberg                         Advokat Arild Raaen                                      tlf. 901 39 396

Advokat Arild Raaen          Medlem av Den norske advokatforening

Arbeidsrett

Barn og familierett

Bobehandling

    - dødsbo

    - konkurs

Arv og skifte

    

      

Fast eiendom

    

    

Tomtefeste

Forside         Bakgrunn         Vilkår         Kontakt Møllebakken 4, 3611 Kongsberg                                              tlf; 901 39 396


Alminnelig praksis og eiendomsmegling.

                       

                               

 

#

 

Jeg gir fast pris og rask behandling -

ta gjerne kontakt for mer informasjon.

#

Kontoret er lett tilgjengelig i Kongsberg sentrum.

Gode parkeringsmuligheter.