Bakgrunn

Møllebakken 4, 3611 Kongsberg                         Advokat Arild Raaen                                      tlf. 901 39 396

Advokat Arild Raaen          Medlem av Den norske advokatforening

Arbeidsrett

 

 

 

 

Barn og familierett

 

 

 

 

Bobehandling

    - dødsbo

    - konkurs

 

 

Arv og skifte

    

Fast eiendom

 

 

 

Tomtefeste

Forside         Bakgrunn         Vilkår         Kontakt Møllebakken 4, 3611 Kongsberg                                              tlf; 901 39 396

Jeg har hatt styreverv innen ulike selskaper og bransjer:

 

Mekanisk bedrift

Energiselskap

Eiendomselskap

Stiftelser

Borettslag

Som rådgiver vil jeg ha fokus på dine interesser.

 

Husk at det ikke alltid er samsvar mellom den juridiske rett og den beste løsning på lang sikt.

 

Det er også min oppgave å balansere dette.

Utdannelse

Politiskolen 1980

Cand jur 1983

Advokat 2009

 

 

 

 

 

 

 

Yrkespraksis

Politiet                    1978-82

Juridisk konsulent  1983-84

Kontorsjef               1984-95

Rådmann                 1995-07

Adv.fullm.                2007-09

Egen praksis fra      2009